Farewell Party For Our Wonderful Summer Students
09/03/2021

Deng Lab 2021 @ Gaoke Innovation Center
07/12/2021

Front (left to right): Lin, Sophie, Yihui, Betty, Yuanjiao, Weiwei 
Back (left to right): Xiaoguang, Jia, Jingru, Chunzhuo, Guojun, Shizhen, Qiaoran

2020 Holiday Party @ Hard Rock Hotel, Shenzhen

12/31/2020

Deng Lab 2020 - first group photo!!!

09/11/2020

Deng lab 2020jpg.jpg

SZBL Branch at Gaoke Innovation Center at Guangming District

07/22/2020